forbord IKT rådgivning

Rådgivning og prosjektstøtte ved planlegging og etablering av nettjenester.

Tjenester:

Kontakt:
Olav Arne Forbord
forbord IKT rådgivning
Biskop Heuchsv 39a
0871 Oslo

Mobil: 93 02 80 18
e-post: oaf@forbord.com


Org. nr: 984 725 817 MVA - Bankkonto: 5361 06 82606
19.5.2020